Donor Leaderboard

SV First Place

Sri Vishnu Priya Sithanandham

$780.00

ST Second Place

SAYONI TARAFDAR

$530.00

TC Third Place

Tata Consultancy Services - Petco Account

$450.00

AS Fourth Place

Ahmed Siddiqui

$425.00

RK Fifth Place

Rangarajan K.R.

$215.00

Full Rankings

Rank Top Donors Amount Raised
1 Sri Vishnu Priya Sithanandham $780.00
2 SAYONI TARAFDAR $530.00
3 Tata Consultancy Services - Petco Account $450.00
4 Ahmed Siddiqui $425.00
5 Rangarajan K.R. $215.00
6 Ramesh Ariyur Kandhasamy $210.00
7 Karthikeyan Jagadeesan $170.00
8 Bharath Kumar $150.00
9 Vidushi Sharma $150.00
10 Anonymous $150.00
11 Mohana Rao Saggurthi $100.00
12 Syam Kumar Vardhanapu $100.00
13 Prabhu Lazar $100.00
14 Venkateswara rao Yeleswaram $100.00
15 Joseph Varghese $50.00
16 Srikanth Chintala $50.00
17 Jamie Hanson $50.00
18 Reddy Gaddam $50.00
19 Anonymous $50.00
20 Marian Pfarr-Saxton $50.00
21 Sudhakar Palanivelu $50.00
22 Sumana Naha $50.00
23 Balasubramanian Maruthamuthu $50.00
24 Vinothshankar Thangaraj $50.00
25 Lisa Mangseth` $50.00
26 Anonymous $50.00
27 Frances Woodson $30.00
28 Amy Pfarr Walker $25.00
29 Prathab Raj Sudandram $25.00
30 Shaheem Ayikarakath $25.00
31 Birendra Bhoj $25.00
32 Jacob Weber $25.00
33 Mazibar Rahman $25.00
34 Elizabeth Burgy $25.00
35 Vivek Nair $25.00
36 Anuradha Sar $25.00
37 Uma Nallabasannagari $25.00
38 Ameet Mandrekar $25.00
39 Kanagaraj Periapandi $25.00
40 Ashok Gopi Shanmugam $25.00
41 Anonymous $25.00
42 Esmeralda Kho $25.00
43 Anupama Bomma $25.00
44 Rohit Sarkar $25.00
45 Marylou Celsus Dominic $25.00
46 Larry Gilbert $25.00
47 Sheenal Jain $25.00
48 Amanda Muller $20.00
49 Anonymous $20.00
50 Eshwari Devi $15.00
51 SRINIVASAN VENKATESAN $15.00
52 Anonymous $10.00