About our Team!

 

Why we are Fundraising!

As many of you know, VongTayChaMe Viet (the Circle of Vietnamese Parents) led by volunteer Vietnamese speaking parents of kids/youth with autism. Due to cultural differences and language barriers, many of our parents might not be well-informed about the system. This impacts the kinds of services our children receive from school and other system. At the same time, due to social stigma within our own community, many of our children/youth with autism are not still fully integrated into the community at large.

Since COVID, we have organized weekly educational training for our parents. We believe knowledge is power and we want to ensure that our parents get as much information as possible so they can be the best advocate for their loved ones. We have also organized weekly activities for our youth so they can build friendship and social skills needed for their growth. We also organized a few family events so families and communities can come together to learn from one another and to support.

With this, I am writing to call everyone, here and far, to join Tiny, my daughter and myself, either virtually or in-person in the fundraising event for VongTayChaMeViet through Flutie 5K which will take place at the Lookout farm on October 16, 2022.

Please join Team VongTayChaMeViet. Any amount raised/donated to VongTayChaMeViet through this Flutie 5K will be given back to our organization thanks to the generosity of Flutie 5K foundation.  

Thank you all and looking forward to seeing as many of you there.

Vòng Tay Cha Mẹ Việt (VTCMV) được dẫn đầu bởi các bậc phụ huynh Việt có con mắc hội chứng tự kỷ. Do văn hóa và ngôn ngữ bất đồng, rất nhiều phụ huynh Việt không được cập nhật và hiểu thông suốt về các hệ thống hổ trợ cho các con. Điều này làm ảnh hưởng nhiều đến các dịch vụ các con có thể nhận được từ trường học và từ các hệ thống hổ trợ khác nhau. Ngoài ra, do kỳ thị về khuyết tật và tự kỷ ngay trong cộng đồng Việt, nhiều trẻ em/thanh thiếu niên mắc hội chứng tự kỷ chưa có cơ hội hòa nhập vào trong cộng đồng Việt của mình.

Từ lúc COVID bắt đầu, nhóm VTCMV đã tổ chức các buổi sinh hoạt hang tuần để đem kiến thức đến cho phụ huynh. Với chúng tôi “Kiến thức là sức mạnh” và chúng tôi mong muốn các bậc phụ huynh có thể trang bị đủ kiến thức để có thể trở thành người biện hộ tốt nhất cho con mình. Chúng tôi cũng tổ chức các buổi sinh hoạt hàng tuần cho các con để giúp các con sinh hoạt và cải thiện các kỹ năng sống và kỹ năng giao tiếp xã hội. Chúng tôi cũng đã tổ chức nhiều sự kiện gia đình để tất cả các gia đình và cộng đồng đến với nhau, hổ trợ cho nhau, động viên tinh thần và tạo một sân chơi thân thiện cho các con.

Để tiếp tục sinh hoạt, chúng tôi rất cần quỹ. Tôi kêu gọi tất cả bạn bè, gia đình, quý thân hữu gần xa, cùng tham gia với Tiny và Oanh, hoặc tham gia qua mạng, hoặc tham gia trực tiếp vào Flutie 5K vào ngày 16/10 tại Lookout Farm, Natick để cùng chạy và gây quỹ cho nhóm VTCMV nhé.

Xin hãy chọn tham gia nhóm VongTayChaMeViet. Tất cả các khoảng tiền được đóng góp cho đội VongTayChaMeViet sẽ được Flutie Foundation chuyển lại cho nhóm.

Xin cảm ơn và hẹn gặp mọi người.

Vong Tay Cha Me Viet at Flutie 5K

When we are running:

October 16, 2022

Where we are running:

Lookout farm, Natick

 

$5,858.19

achieved

$5,000.00

goal

of your goal reached

Recent Activity

Our Supporters

  • Anonymous October 2022
  • Anonymous Congratulations, Oanh and Tiny! October 2022
  • Anonymous October 2022
  • Huy Nguyen Tiny, you goes girl. Huy will be there with you. September 2022 $100.00
  • kenneth lam Best wish ! September 2022 $52.50
  • TNF family and California family August 2022 $720.00
  • TNF Family and CA family August 2022 $570.00
  • Huu Le August 2022 $525.00
  • Huu Le May the World fill with sunshine August 2022 $262.50
  • Maggie Thang Support our community Vong Tay Cha Me Viet July 2022 $262.50